Neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį. darbai - 158553-2019

neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį

Ginčo esmė Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senatį, sutarčių aiškinimą, banko garantiją, ir proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, įrodymų tyrimą ir vertinimą, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovė prašė: 1 pripažinti atsakovės reikalavimą sumokėti banko garantijoje Nr. A 2. A toliau — ir Sutartiskurios objektas yra techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemai sukurti, pirkimas. AB SEB bankas  m.

neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį

Atsakovė m. Ieškovė teigia, kad ji tinkamai įvykdė visas sutartines prievoles ir įdiegė Vilniaus mieste elektroninio bilieto bei keleivių informavimo sistemą. Atsakovės reikalavimas prieštarauja Sutarties 5.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė Vilniaus apygardos teismas  m. Teismas nustatė, kad  m. A, kurios objektas yra techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemai sukurti, pirkimas.

Skelbimas apie pirkimą

AB SEB bankas m. Teismas nesutiko su ieškove, kad jos atsakomybė yra dalinė ir dėl to neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį negali būti atsakinga už kitų konsorciumo narių galimus Sutarties pažeidimus. Įvertinęs Sutarties sąlygas, teismas padarė išvadą, kad ieškovė, kaip konsorciumo dalyvė, besąlygiškai garantavo atsakovei už konsorciumo tinkamą Sutarties įvykdymą  Sutarties 6.

Teismas sprendė, kad ieškovė prisiėmė visišką atsakomybę ir už kitus konsorciumo dalyvius, o ieškovės atsiradę nuostoliai iš esmės turi būti sprendžiami pagal tarp ieškovės ir kitų konsorciumo dalyvių sudarytos Konsorciumo sutarties nuostatas.

Teismas, įvertinęs Sutarties 5. Visi šie šalių tarpusavio įsipareigojimai Sutarties šalims yra privalomi ir jų turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau — ir  CK  6. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog konsorciumas įdiegė Sutartyje nurodytą e-bilieto sistemą, nes sistemos diegimo darbai buvo atsakovės priimti. Pateikdama reikalavimus bankui, atsakovė nurodė Sutarties pažeidimus, kurie iš esmės yra susiję tik su garantinės priežiūros neteikimu.

Tačiau byloje yra kilęs ginčas, ar atsakovė yra pažeidusi Neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį. Bylos duomenys, teismo vertinimu, patvirtina, kad konsorciumas reaguodavo į atsakovės pastabas, susijusias su projekto įgyvendinimu, Sutartyje nustatyta tvarka teikdavo garantinę priežiūrą ir šalindavo visus atsiradusius nesklandumus.

Teismo nuomone, m. Tai, kad atsakovė nesudarė sąlygų fiskalinių spausdintuvų fiskalizavimui ir pažeidė bendradarbiavimo su ieškove pareigą, yra nurodyta ir kituose ieškovės raštuose  pvz. Iš minėto rašto ir kitų vėlesnių raštų  m. Aplinkybę, kad konsorciumas tinkamai vykdė Sutartį, teismo vertinimu, patvirtina ir kiti netiesioginiai ieškovės pateikti įrodymai bei elektroninėje erdvėje publikuojama vieša informacija, spaudos pranešimai apie projekto užbaigimą ir tinkamą sistemos funkcionavimą.

Teismas, ištyręs įrodymus, sprendė, kad atsakovė nepaneigė ieškovės argumentų, jog švieslentės buvo tinkamos kokybės ir techniškai tvarkingos. Pateikta techninė specifikacija ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos m. Teismas sprendė, kad ieškovė įrodė, jog tinkamai įvykdė sutartines prievoles įdiegiant Vilniaus mieste elektroninio bilieto bei keleivių informavimo neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį.

Teismas konstatavo, kad atsakovė nesilaikė Sutarties 5. Be to, atsakovė, kriptovaliutų kapitalizacijos norma reikalavimą bankui dėl Banko garantijoje nurodytos pinigų sumos išmokėjimo, visiškai nepagrindė fakto, jog ji patyrė kokius nors nuostolius dėl, jos manymu, atlikto Sutarties pažeidimo. Atsakovė taip pat nepagrindė, kodėl ji reikalauja būtent visos garantijos sumos — 1 Lt  ,08 Eur.

Kas yra aktualu CPO sutartims? Kadangi CPO rengia sutartis ne vienam objektui, ne vienai Perkančiai organizacijai toliau — PO ir šiomis sutartimis naudojasi daugybė PO, tai iš tiesų stengiamasi, kad tas poreikis ir nuostatos būtų aktualios, naudingos ir realiai naudojamos visoms PO. Sutartyje numatyti sutarties pasirašymo terminai yra iki 5 darbo dienų kiekvienai Šaliai. Kai kataloge suformuojamas užsakymas ir yra laimėtojas bei aiški kaina, tuomet Užsakovas, t.

Todėl teismas sprendė, kad kriptovaliutos dvejetainiai variantai privalo grąžinti pagal banko garantiją gautą sumą  CK  6. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria paneigiami ieškovės teiginiai dėl jos tik dalinės atsakomybės ir pripažįstama, kad Banko garantija skirta viso konsorciumo narių o ne tik ieškovės įsipareigojimų vykdymui užtikrinti.

Kolegija pažymėjo, kad ieškovė neskundė šios jai nepalankios išvados.

 • Pranešimas tema – CPO sutarčių vykdymas – EcoCost
 • Uždirbti pinigų statymus
 • Variantai brangūs tipai
 • , 3K/ – Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Asmeninė padėtis Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.
 • Opcionų lyderių platforma
 • Euro įvedimo reikšmė viešiesiems pirkimams

Kolegija atmetė ieškovės argumentus, kad reikalavimai išmokėti Banko garantijos sumą nebuvo pagrįsti, atsakovė pažeidė Banko neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį sumos išdavimo ir Sutartimi nustatytą ginčų sprendimų neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį, taip pat neįrodė, kad patyrė nuostolių.

Kolegija, įvertinusi Sutarties nuostatas, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju išduota Banko garantija vertintina kaip nepriklausoma banko garantija, kurios išmokėjimas nėra siejamas su pagrindinės prievolės vykdymo ne tinkamumo ar kitų aplinkybių patikrinimu ir įvertinimu. Tai, kad šalys Sutarties 7. Kolegija taip pat nesutiko su ieškovės argumentais, kad ieškovė tinkamai vykdė Sutartį arba negalėjo įvykdyti tam tikrų jos nuostatų dėl kitos Sutarties šalies veiksmų, be kita ko, dėl  m.

Kadangi Banko garantijos išmokėjimas nebuvo siejamas su Sutarties šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymo patikrinimu, kolegija sprendė, kad atsakovė turi pareigą įrodyti, jog reikalavimuose bankui nurodyti Sutarties atitinkamų punktų pažeidimai ieškovės yra padaryti, o pastaroji turi pareigą paneigti tokio pobūdžio teiginius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — ir  CPK  12, straipsniai.

 • Наливай.
 • Dvejetainių opcionų forex rodikliai
 • Однажды - с великой осторожностью - я побывал и в логове октопауков, но там дошел лишь до центрального зала с четырьмя разбегающимися тоннелями.
 • А ферменты, приводившие к дряхлению организма октопауков в старости, даже не активировались, если половая зрелость не наступала.
 • Более или менее, - ответил Орел.
 • darbai - - TED Tenders Electronic Daily
 • darbai - - TED Tenders Electronic Daily

Įvertinusi Sutarties 6. Kolegija, įvertinusi Sutarties 5. Įvertinusi atsakovės tiek ieškovei, tiek kitiems konsorciumo dalyviams siųstus raštus, patikros ataskaitas, kolegija padarė išvadą, kad gedimai ir neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį ne visada buvo šalinami Sutartyje nustatytais terminais, garantiniai darbai nebuvo atliekami laiku, buvo pašalinami ne visi gedimai.

Kolegija pažymėjo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog šie faktiniai duomenys yra klaidingi iš esmės, jais negalima vadovautis dėl kokių nors kitų priežasčių ar trūkumai laiku nepašalinti būtent dėl kitos Sutarties šalies kaltės.

darbai - 158553-2019

Dėl šios priežasties kolegija pripažino, kad konsorciumas netinkamai laikėsi prisiimtų įsipareigojimų dėl garantinio aptarnavimo ir jo terminų.

Be to, atsakovė iš esmės faktiškai ir rėmėsi pažeidimais, padarytais dar iki minėtos sutarties sudarymo, todėl šios sutarties reikšmė galėtų būti svarbi ieškovės veiklos vertinimui tik laikotarpiui po jos sudarymo. Iš ieškovės m. Taigi ieškovė dar ir tuomet pastarosios sutarties sąlygų nežinojo, teigė, kad sutartis sudaryta nuslepiant tai nuo kitų konsorciumo dalyvių. Todėl kolegija padarė išvadą, kad ieškovės argumentai, neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį siekiama tuomet dar net nežinomomis m.

Be to, šia sutartimi nebuvo remiamasi ir pirminiame m. Kolegija pažymėjo, kad reikalavimas išmokėti Banko garantijos sumą buvo pateiktas m. Kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjant bylą nustatytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovė negalėjo savo įsipareigojimų nevykdymo grįsti m.

Kolegija nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pagal Sutartį švieslentės turėjo būti sumontuotos ant paviljonų, tačiau tai realiai padaryti nebuvo galimybės ir šalys susitarė, kad švieslentės bus montuojamos ant stulpų, maitinimas bus prijungtas nuo troleibusų kontaktinio tinklo  Vtam tikslui atsakovė nupirks reikalingus elektros įtampos keitiklius V.

Taigi nepriklausomai nuo to, ar švieslentės būtų montuojamos Sutartyje nurodytu būdu, ar, šalims susitarus, pakeistu būdu, užtikrinti tinkamą jų veikimą buvo ieškovės neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį — ji turėjo numatyti visus alternatyvaus montavimo būdo galimus neigiamus padarinius ir, jei dėl to būdo negalima užtikrinti sklandaus švieslenčių veikimo, atsisakyti jo, o sutikusi prisiėmė riziką ir atsakomybę dėl švieslenčių veikimo.

Kolegija pažymėjo, kad byloje taip pat nėra ginčo dėl fakto, jog švieslentės tinkamai neveikė. Todėl tokiu atveju būtent ieškovė, ieškinį grįsdama tinkamu įsipareigojimų vykdymu, turėtų įrodyti, kad tai įvyko išimtinai dėl atsakovės kaltės. Įvertinusi ieškovės teiginius dėl švieslenčių neveikimo priežasčių, projekto patikrinimo vietoje rezultatus, aplinkybę, kad sistema šiuo metu veikia, kolegija sprendė, kad ieškovė, esant nuolatinio netinkamo švieslenčių veikimo faktams, neįrodė, jog Sutartis buvo vykdoma tinkamai ar negalėjo būti tinkamai įvykdyta būtent dėl kitų asmenų kaltės ar kitokių objektyvių priežasčių.

Kolegija nurodė, kad pagal Sutarties techninės specifikacijos nuostatas tiekėjas privalėjo užtikrinti, kad tiek fiskalinė, tiek kita įranga, kuriai būtinas sertifikavimas, turės reikiamus sertifikatus, leidžiančius šią įrangą naudoti Lietuvoje, pateikiama techninė ir programinė įranga turi atitikti viešajam transportui keliamus reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos įstatymuose techninės specifikacijos 2.

Ieškovė neginčija savo pareigos atlikti transporto priemonėse sumontuotų fiskalinių spausdintuvų kasos aparatų  fiskalizaciją, nėra ginčo ir dėl to, kad ši pareiga nebuvo neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį.

Tačiau šiuo atveju į bylą pateiktų įrodymų pagrindu, kolegijos nuomone, vis dėlto negalima vienareikšmiškai pripažinti, kad tai nepadaryta vien neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį ieškovės kaltės, todėl atsakovės reikalavimas nurodytu pagrindu išmokėti Banko garantijos sumą laikytinas labiau nepagrįstu negu pagrįstu.

Kolegija nurodė, kad Sutartyje šalys susitarė, jog Banko garantijos suma gali būti išmokėti dėl bet kurio pažeidimo. Kolegijos vertinimu, nepaisant tokio itin griežto susitarimo, nebūtų nei teisinga, nei sąžininga, nei protinga, jei visa Banko garantijos suma būtų pasinaudota ir už vienkartinį ar net kelis mažareikšmius pažeidimus.

Tačiau šiuo atveju dėl konsorciumo nuolat ne vienerius metus netinkamai atliekamų darbų projekto įgyvendinimas strigo. Kolegija sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog viso projekto aspektu visas projektas buvo didesnės apimties jo netinkamas įgyvendinimas buvo vien tik konsorciumo veiklos rezultatas, kita neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį pat nėra pagrindo sutikti ir su ieškovės pozicija, kad konsorciumas Sutarties nuostatų nėra pažeidęs ir Banko garantijos sumos buvo pareikalauta visiškai nepagrįstai, piktnaudžiaujant galimybe ją gauti, taip pat nėra pagrindo daryti išvadą, kad konsorciumo padaryti pažeidimai buvo atsitiktiniai, pavieniai ar mažareikšmiai.

darbai - 158553-2019

Kolegija pažymėjo, kad VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra patikros metu konstatavo, jog Vilniuje keleivių informavimo sistema neveikia, nes nesukurta tinkama techninė ir programinė infrastruktūra. Remdamasi  CK  6. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės lėšų, kolegija sutiko su atsakovės argumentais, kad ji ne tik prarado finansavimą, buvo priversta imtis priemonių konsorciumo neištaisytiems pažeidimams sutvarkyti, dėl ko neabejotinai patyrė nuostolių, bet didelių nepatogumų dėl stringančios sistemos patyrė ir miesto gyventojai.

Todėl kolegija, įvertindama ir banko garantijos sąsajas su netesybų institutu, sprendė, kad Banko garantijos suma nebuvo aiškiai didesnė už patirtus nuostolius, dėl ko ją būtų galima mažinti pernelyg neadekvataus santykio su nuostoliais pagrindu arba vadovaujantis kitais netesybų mažinimo pagrindais. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

autoscout24.lt > Pradžia

Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismai, netinkamai taikydami ir aiškindami  CK  6. CK  6. Taigi, nurodyta  CK  nuostata Lietuvos Respublikos neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį įtvirtina nesolidarumo prezumpciją, nes solidarioji skolininkų atsakomybė, remiantis kasacinio teismo formuojama praktika, yra laikoma itin skolininkų teisinę padėtį apsunkinančia atsakomybės forma.

Taigi nepagrįstos yra teismų išvados, kad aplinkybė, jog Banko garantija išduota tik ieškovei, neturi reikšmės. Priešingai, ši aplinkybė aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad bankas garantavo tik už ieškovės, o ne už viso konsorciumo narių neva neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus  CK 6.

Tuo atveju, jei garantijoje nurodoma, kad ji išduota konkrečiam asmeniui, garantijos apimtis negali būti išplečiama, t.

I dalis: Perkančioji organizacija

Apeliacinės instancijos bitcoin blenderio maišytuvas netinkamai aiškino ir taikė  CK  6. Teismas, nepagrįstai konstatuodamas konsorciumo narių solidariąją atsakomybę, taip pat padarė nepagrįstą išvadą, kad garantija išmokama bet kokio sutartinio pažeidimo atveju, ir neatsižvelgė į tai, jog ieškovė savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nepažeidė.

neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį pajamos internete be investicijų qw

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jei ieškovė ir neįvykdė kokių nors Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, toks įsipareigojimų neįvykdymas išimtinai priklausė nuo atsakovės kaltų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad fiskalinių spausdintuvų fiskalizavimas nebuvo baigtas būtent dėl atsakovės kaltės ji nesudarė sąlygų ir neatliko veiksmų, kuriuos turėjo atlikti, kad ieškovė galėtų atlikti fiskalizavimo darbus, t.

Remiantis  CK 6.

Laikinasis naudojimosi šiomis pasirinkimo galimybėmis grafikas: mėnesių: 36 nuo sutarties sudarymo II. Sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrintas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu 10 proc. Turi būti pateikta deramai įforminta, atitinkanti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus banko arba draudimo bendrovės besąlygiška ir neatšaukiama pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantija arba laidavimas perkančiajai organizacijai priimtina forma. Detalūs reikalavimai pateikti pirkimo dokumentuose. Numatomos trys mokėjimų rūšys: išankstinis mokėjimas, tarpiniai mokėjimai apimantys metų mėnesius ir galutinis mokėjimas sulaikomų pinigų grąžinimas.

Teismas netinkamai taikė  CK  6. Taip atsakovei buvo sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti ieškovės sąskaita. Nors skundžiamame sprendime nurodoma, kad nebūtų nei teisinga, nei sąžininga, nei protinga, jei visa Banko garantijos suma būtų pasinaudota ir už vienkartinį ar net kelis mažareikšmius pažeidimus, tačiau sprendime nebuvo vertinta, kokius tariamus nuostolius atsakovė patyrė ir koks jų santykis su Banko garantijos suma.

Nagrinėjamu atveju atsakovės pateikta informacija apie grąžintą dalį ES paramos buvo nepagrįstai susieta su neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį pažeidimų apimtimi. Ieškovės veiksmai nebuvo priežastis, dėl kurios atsakovė turėjo atsisiųskite programas užsidirbti pinigų internete dalį minėtos paramos, o net jei ieškovė ir būtų atlikusi konkrečius pažeidimus, jų mastas ir finansinė išraiška neprilygsta garantijoje sutartai maksimaliai sumai.

Teismas netinkamai aiškino ir taikė  CK  6. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad dėl teisės į Banko garantiją įgyvendinimo Sutarties nuostatose nebuvo nurodyta jokios išankstinės ginčo sprendimo procedūros.

Nagrinėjamu aspektu Sutartimi šalys susitarė, kad pretenzijos dėl įrangos neatitikties Sutarties sąlygoms turi būti pareikštos raštu ne vėliau kaip per 30 dienų po įrangos perdavimo—priėmimo akto pasirašymo. Taip pat šalys susitarė, kad ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami abišalėmis derybomis, o nepavykus susitarti — Lietuvos Respublikos teismuose.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė reikalavimus Bankui dėl banko garantijos pateikė prieš tai neinformavusi ieškovės ir nepateikusi jai jokios pretenzijos apie netinkamą Sutarties vykdymą, darytina išvada, kad ji nesilaikė Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytos pretenzijų ir pranešimų pateikimo bei ginčų sprendimo tvarkos ir terminų. Teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties. CK  1. Šiuos terminus atsakovė, teikdama bankui reikalavimus dėl garantijoje nurodytos sumos išmokėjimo, aiškiai praleido.

Ji negalėjo vienašališkai savo pareiškimu įgyvendinti reikalavimų, kurių ieškinio senaties terminai realizuoti juos teismine tvarka jau buvo praleisti. Teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, įtvirtintas  CPK   straipsnyje, neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį 1 dalyje, straipsnio 1 dalyje, ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Teismas nepagrįstai ignoravo ir ar netinkamai vertino ypač svarbias nagrinėjamai situacijai aplinkybes: 1 m. Atsakovė byloje nepaneigė, kad švieslentės buvo tinkamos kokybės, o būtent ji pagal Sutarties techninę specifikaciją turėjo užtikrinti švieslenčių nuolatinį ir patikimą aprūpinimą reikiamos įtampos elektros energija. Teismas nepagrįstai atmetė objektyvius ieškovės pateiktus įrodymus, kad atsakovės parūpinti maitinimo keitikliai perdegdavo dėl troleibusų kontaktiniame tinkle kylančios elektros įtampos šuolių, o dėl to sykiu sugesdavo ir švieslentės.

Teismas taip pat formaliai vertino aplinkybę, kad atsakovė žiemos metu atjunginėdavo švieslenčių maitinimą; 5  Teismas neturėjo pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad  m. Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo palikti apeliacinės instancijos teismo sprendimą nepakeistą, o skundą atmesti.

Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pirmą kartą nagrinėdamas bylą, m. Dėl šios priežasties minėti kasacinio skundo argumentai turėtų būti atmesti kaip nepagrįsti.

Nagrinėjamu atveju pagal šalių sudarytą Sutartį skolininkas  CK 6. Sutartyje buvo aiškiai ir vienareikšmiškai įtvirtinta, kad Sutartį sudaro dvi šalys — pirkėjas ir tiekėjas.

Tiekėju Sutartyje įvardijamas visas įmonių konsorciumas, t. Kadangi Sutarties 6. Be to, remiantis  CK 6. Analogiška taisyklė įtvirtinta ir jungtinės veiklos sutartiniams santykiams taikytinoje  CK 6.

neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį ar įmanoma užsidirbti pinigų iš internetinių įkainių

Nagrinėjamu atveju įmonių konsorciumo nariai įsteigė konsorciumą ir tikslingai sudarė tarp šalių sutartį tam, kad atsakovės organizuojamame atvirame konkurse pateiktų bendrą pasiūlymą. Vadinasi, įmonės susivienijo turėdamos bendrą tikslą — konkurse dalyvauti kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu susijungusi ūkio subjektų grupė, kuri konkurso laimėjimo atveju bus laikoma tiekėju, kaip tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 20 punkte.

kaip užsidirbti pinigų neišleisk savo internetu uždirbantys kregždžių atsiliepimai

Teismas, nepažeisdamas  CK  6. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad sutartiniai įsipareigojimai buvo vykdomi ne laiku, nebuvo užtikrintas švieslenčių veikimas, nebuvo vykdomi garantiniai įsipareigojimai pagal Sutartį. Dėl šios priežasties teismas, nustatęs buvus nuolatinius Sutarties vykdymo trūkumų faktus, teisėtai pripažino Banko garantijos išmokėjimą pagrįstu.

darbai - 49354-2016

Teismas nepažeidė  CK 6. Nagrinėjamu atveju Banko garantija nebuvo išmokėta už vienkartinį ar mažareikšmį Sutarties pažeidimą. Byloje esantys faktiniai duomenys patvirtina, kad konsorciumo sutartinių prievolių pažeidimai nebuvo mažareikšmiai, atsitiktiniai ar pavieniai, o buvo nuolat atliekami ne vienerius metus, dėl ko strigo viso projekto įgyvendinimas ir atsakovė patyrė nuostolių. Taigi veikdama tiksliai taip, kaip nustato Sutarties 6 dalies nuostatų pagrindu išduota Banko garantija, laikydamasi įstatymo reikalavimų, atsakovė teisę į Banko garantijoje apibrėžtą sumą įgyvendino tinkamai.

Teismas vertino, kokius nuostolius atsakovė patyrė dėl nuolatinių Sutarties pažeidimų ir koks jų santykis su Banko garantijos suma, bei motyvuotai dėl to pasisakė skundžiamo sprendimo 45 punktas. Teismas vertino aplinkybes, susijusias su išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, ir dėl jų pasisakė skundžiamo sprendimo 26 punktas.

Įvertinęs Sutarties 6. Neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį aplinkybes dėl tariamai praleistų pretenzijų reiškimo terminų nepagrįstai sieja su teisės į Banko garantiją įgyvendinimu. Teismas pagrįstai sprendė, kad dėl teisės į Banko garantiją įgyvendinimo Sutarties nuostatose nebuvo nurodyta jokios išankstinės ginčo sprendimo procedūros.

Aplinkybė, kada atsakovė konsorciumui pateikė savo pretenzijas dėl netinkamo Sutarties vykdymo, neturi jokios reikšmės sprendžiant dėl teisės į Banko garantiją įgyvendinimo tvarkos. Šiuo atveju, sprendžiant dėl atsakovės veiksmų, kreipiantis į banką dėl Banko garantijoje nustatytos sumos išmokėjimo, pagrįstumo, negali būti taikomas Sutarties 5. Be to, problemos dėl įrangos kokybės ir sistemos veikimo sklandumo iškilo tik pradėjus naudoti įrangą.

Atsiradę trukdžiai po sistemos įdiegimo ir pradėjus ją naudoti nereiškia, kad įranga neatitiko Sutarties sąlygų, priešingai — dėl šių galimų neigiamų aplinkybių atsiradimo fakto ir buvo nustatytas garantinis laikotarpis, kuriuo konsorciumas įsipareigojo teikti garantinį aptarnavimą. Dėl kasaciniame skunde nurodomų ieškinio senaties terminų, įtvirtintų  CK  1. Tačiau nei ieškovė, nei kiti proceso dalyviai šiuo pagrindu pirmosios instancijos neatšaukiamą pasiūlymo pasirinkimo sutartį sprendimo neskundė.

Taip pat žiūrėkite