Operacijų tipų parinktis

operacijų tipų parinktis

Registravimo įjungimas arba išjungimas

Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. Šioje temoje aprašomi galimi skirtingi metodai ilgalaikio turto operacijoms kurti.

operacijų tipų parinktis

Galite nustatyti, kad ilgalaikis turtas būtų integruotas su mokėtinomis sumomis, gautinomis sumomis, paraiškomis ir didžiąja knyga. Taip pat galite perkelti prekes atsargų valdyme į ilgalaikį turtą, jei norite tas prekes naudoti viduje. Mokėtinos sumos Ilgalaikio turto operacijas Galite įvesti puslapyje Žurnalo kvitas.

Mokėtinos sumos

Šį puslapį galima atidaryti iš puslapio SF žurnalas. Žurnalo kvito puslapį taip pat galite atidaryti iš SF patvirtinimo žurnalo puslapio. Korespondentinės sąskaitos tipo lauke pasirinkite Operacijų tipų parinktis turtas.

Tada lauke Korespondentinė sąskaita pasirinkite ilgalaikio turto numerį.

operacijų tipų parinktis

Skirtuke Ilgalaikis turtas įveskite reikšmes laukuose Operacijos tipas ir Knygos. Gautinos sumos Ilgalaikio turto operacijas galite įvesti puslapyje Laisvos formos SF.

Optimum pamokos: Modulis "Didžioji knyga"

Įveskite ilgalaikio turto numerį ir likvidavimo operacijos knygą. Laisvos formos sąskaitų faktūrų ilgalaikio turto operacijos tipas visuomet yra Likvidavimas — pardavimas.

Eikite ten dabar Spustelėkite Mokėjimo metodai. Kad galėtumėte redaguoti išsamią informaciją, išskyrus kredito kortelės numerį, suraskite norimą atnaujinti kredito kortelę ir spustelėkite Redaguoti.

Paraiškos Ilgalaikio turto operacijas Galite įvesti puslapyje Pirkimo užsakymas. Norėdami sukurti pirkimo užsakymą, įveskite reikalingą informaciją ir spustelėkite Gerai.

Gautinos sumos

Tada skirtuke Ilgalaikis turtas įveskite informaciją apie ilgalaikį turtą. Norėdami užregistruoti esančio ilgalaikio turto įsigijimo operaciją, operacijų tipų parinktis ilgalaikio turto numerį, knygą ir operacijos tipą.

Tik jei įvesta metrikos vertė; Tik įvedus laiko stebėjimo tipą. Šioje situacijoje galimos dvi galimybės: Pagal atskirą dokumentą  ir Tik jei įvesta metrikos vertė.

Negalima registruoti ilgalaikio turto, jei šios informacijos nėra. Norėdami registruoti naujo ilgalaikio turto įsigijimo operaciją, pasirinkite parinktį Naujas ilgalaikis turtas?

Norėdami peržiūrėti konkrečią mokėjimo operaciją, slinkite sąrašą arba pasinaudokite paieškos funkcija ir bakstelėkite norimą operaciją.

Tačiau nebus galima nei viena iš ilgalaikio turto laukų eilučių, jei elementas bus atsargų modelių grupėje, kuriai naudojamas standartinių išlaidų atsargų modelis.

Be to, parinktys, apibrėžtos puslapyje Ilgalaikio turto parametrai, nustato, ar galite registruoti įsigijimo operacijas iš pirkimo modulių.

operacijų tipų parinktis

Kai pirkimo užsakymas arba Ilgalaikio turto atsargų žurnalas naudojami įsigyti ilgalaikiam turtui, pasikeičia atsargų reikšmė. Didžioji knyga Bet kokį ilgalaikio turto operacijos tipą galima registruoti puslapyje Bendrasis žurnalas. Taip pat galite naudoti žurnalus ilgalaikio turto operacijų tipų parinktis registruoti. Ilgalaikio turto operacijų tipų įvedimo pasirinktys Operacijos tipas.

Taip pat žiūrėkite