Pasienio galimybių strategija

Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa

Posėdžių sprendimai Vyriausybė patvirtino atnaujintą Pasienio kontrolės punktų plėtros strategiją.

pasienio galimybių strategija

Pagal šį dokumentą Lietuva įsipareigoja siekti laiku ir optimaliomis sąnaudomis įgyvendinti Šengeno teisyno reikalavimus, plėsti tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus, atitinkančius ES reikalavimus, neplėtoti reikalavimų neatitinkančių pasienio kontrolės punktų, dvišalių pasienio kontrolės punktų prie būsimų išorinių ES sienų teisinį statusą pakeisti į tarptautinį, vietinio eismo arba šiuos pasienio kontrolės punktus uždaryti.

Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos nuostatomis siekiama optimizuoti šalies pasienio kontrolės punktų išdėstymą šalies pasienyje, sudaryti prielaidas įdiegti pažangias technologijas, pasienio galimybių strategija kontrolės punktus aprūpinti visa reikiama patikrai atlikti įranga, techninėmis priemonėmis, įrengti reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą. Dokumente numatomi du Strategijos įgyvendinimo etapai.

išsami galimybė

Pirmasis etapas apima laikotarpį iki visiško Šengeno teisyno reikalavimų įgyvendinimo. Antrasis etapas prasideda visiškai įgyvendinus Šengeno teisyno reikalavimus ir Lietuvai tapus visateise Šengeno erdvės nare. Šiame etape pasienio kontrolės punktų plėtros prioritetai nustatomi atsižvelgiant ne tik į Lietuvos, bet ir visų ES valstybių pasienio galimybių strategija interesus, į valstybės pasienio galimybių strategija ir finansines galimybes, keleivių ir krovinių srautų per pasienio kontrolės punktus statistiką, kaimyninių valstybių sukurtą pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą ir jos vystymo planus.

pasienio galimybių strategija augimo galimybių poveikis

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Gedimino pr.

pasienio galimybių strategija

LRVkanceliarija lrv.

Taip pat žiūrėkite