Pirkimo varianto pardavėjas

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Šios, saugokimevaikus.

Naudojimosi ir pirkimo sąlygos bei privatumo politika - „LAIKRODŽIŲ CENTRAS“

Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

pirkimo varianto pardavėjas

Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas saugokimevaikus. Pirkėjui apsiperkant saugokimevaikus. Pirkti el. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis; 1.

Juridiniai asmenys; 1.

Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas saugokimevaikus.

Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma saugokimevaikus.

Pirkimo pardavimo taisyklės

Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga 2. Užsisakyti prekes saugokimevaikus.

opcionų mainų reitingas

Užsiregistruodamas saugokimevaikus. Nesiregistruodamas saugokimevaikus. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2. Patvirtindamas dvejetainiai parinktys ap taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2. Pirkėjas, užsiregistruodamas saugokimevaikus.

knygos dirba su galimybėmis internetinis uždarbis per daug dienų

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę susipažinti pirkimo varianto pardavėjas savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el.

Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

Pirkimo sąlygos

Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus pirkimo varianto pardavėjas, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje saugokimevaikus. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

pirkimo varianto pardavėjas

Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas pirkimo varianto pardavėjas pilną teisę atsisakyti.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Pirkimo varianto pardavėjas duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

tendencijos linija, kaip rasti jos lygtį opcionų dvejetainės premijos

Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra automatiškai sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

Account Options

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai 3. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes saugokimevaikus. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

MAŠINOS PIRKIMAS

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas, naudodamasis saugokimevaikus. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis saugokimevaikus.

Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo saugokimevaikus. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo varianto pardavėjas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

  1. Pirkimo sąlygos ir taisyklės
  2. Naudodamasis Parduotuve Lankytojas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis.
  3. Pramonės per.

Prekių kainos saugokimevaikus.

Taip pat žiūrėkite