Galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra,

Racionalus lėšų panaodojimas | Viešųjų pirkimų tarnyba

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų diskrecijos įgyvendinimą vienu galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra pirkimu įsigyti kelis skirtingus objektus, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovė nurodė, kad atsakovas, vykdydamas Pirkimą, priėmė sprendimą sujungti statybos darbus ir prekes stacionarūs baldai su integruojama buitine technika į vieną Pirkimo objektą. Ieškovės teigimu, taip buvo apribota galimybė Pirkime dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus tarp jų ieškovei , nes jos buvo verčiamos pasitelkti kitus subjektus, tiekiančius ir montuojančius baldus bei buitinę techniką, nors baldų ir buitinės technikos tiekimas ir sumontavimas nėra sąlyga, be kurios nebūtų įmanoma tinkamai įvykdyti statybos darbų.

Ieškovė teigia, kad atsakovas Pirkimo objektų sujungimo būtinybės nepagrindė; neįrodė, kad neįmanoma pasiekti Pirkimo tikslo alternatyviomis priemonėmis; Pirkimo objektų neišskaidymo nepateisina bendra ūkio subjektų galimybė kooperuotis vykdant Pirkimo sutartį.

Aplinkybė, kad baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika turi būti sujungta, taip pat negali būti laikoma Pirkimo objektų sujungimą pateisinančia priežastimi, nes nėra pagrindo teigti, kad toks Pirkimo vykdymo būdas yra vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis.

Baldų ir buitinės technikos pirkimas, tikėtina, galėtų būti vykdomas kaip mažos vertės pirkimas, techninis darbo projektas yra parengtas, atskiras stacionarių baldų su integruojama buitine technika pirkimas iki statybos darbų pabaigos termino galėtų būti sėkmingai įvykdytas.

Teisės akto straipsnis

Neskaidant Pirkimo į atskiras dalis, ieškovės nuomone, yra pažeidžiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo toliau — VPĮ  5 straipsnio 4 dalis, 17 straipsnio 1, 3 dalys, Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  m.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 6.

 • Racionalus lėšų panaodojimas | Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Pirkimų tikslas Pirkimų tikslas — nusipirkti tai, ko reikia perkančiajai organizacijai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, t.
 • Uždarbis internete ūkyje
 • Slapta užsidirbti pinigų
 • Skubos tvarka atlikti VPĮ pakeitimai | Viešųjų pirkimų tarnyba

Vilniaus apygardos teismas  m. Teismas, remdamasis VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsniu, kasacinio teismo praktika dėl pirkimo objektų sujungimo į vieną Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra hyundai santafe parduotuvėje samara auto broker

Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas Pirkimo neskaidyti į atskiras dalis. Neabejotina, kad Pirkimu siekiama įsigyti darbus, skirtus viešajam interesui užtikrinti, t. Jeigu statybos darbai ir erdvėms įrengti perkami montuojami baldai nederės tarpusavyje, jų pirkimai bus išskaidyti, nebus galima operatyviai atlikti patalpų kapitalinio remonto, o darbų pabaiga yra numatyta m.

Nespėjus atlikti darbų iki mokslo metų pradžios, būtų padaryta žala moksleivių ugdymo procesui, dėl užsitęsusių išskaidytų pirkimų procedūrų ir pradelstų statybos darbų atlikimo terminų galėtų kilti grėsmė tiek moksleivių, tiek ugdymo įstaigos darbuotojų saugumui jiems būnant ugdymo įstaigoje ir tuo pačiu metu vykstant statybos darbams. Teismo nuomone, ieškovė nepagrindė savo teiginio, kad atskiras stacionarių baldų su integruojama buitine technika pirkimas iki statybos darbų pabaigos termino galės būti sėkmingai įvykdytas.

Teismas taip pat nesutiko su ieškove, kad aplinkybė, jog baldai turi būti sumontuoti ir pritvirtinti prie sienų ar grindų, o integruota buitinė technika — prijungta, negali būti laikoma Pirkimo objektų sujungimą pateisinančia priežastimi. Priešingai, tinkamą ir kokybiškesnį visų statybos darbų atlikimą laiku pagal techninį jų projektą, jame nurodytus tvirtintinų baldų matmenis ir kitas specifikacijas, tikėtina, efektyviau užtikrintų vieno, bet ne kelių tiekėjų atlikti Galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra dokumentuose nurodyti kompleksiški darbai.

Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas turėjo pakankamą pagrindą neišskaidyti sudėtinio ginčo Pirkimo objekto. Teismas sutiko su ieškove, kad Pirkimo neskaidymas į dalis pagal darbų atlikimo pobūdį atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti įmonėms, vykdančioms tik statybos darbus.

Kartu teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Pirkimo sąlygos neriboja tiekėjų teisės Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir ar kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus. Dėl to tiekėjas, pats neturėdamas pajėgumų atlikti numatomus darbus ar kurią nors jų dalį, gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų. Galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra turėjo pakankamą pagrindą neskaidyti Pirkimo, tai tiekėjo teisė Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir ar kooperuoti jėgas, atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, teismo vertinimu, laikytina papildoma priemone tiekėjams, dalyvaujantiems Pirkime, bet vykdantiems tik statybos darbus tarp jų ieškovei , įgyvendinti savo galimybes dalyvauti Pirkime.

Perkančiosios organizacijos sprendimas sujungti Galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra objektus šiuo atveju nebuvo siejamas vien tik su tiekėjų teise kooperuotis, be to, ieškovė neįrodė, kad turėtų sunkumų pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus.

Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir galimybės | Centrinė perkančioji organizacija - CPO

Dėl šios priežasties teismas atmetė ieškovės argumentus, kad neišskaidžius Pirkimo į atskiras dalis yra ribojama konkurencija. Teismas sprendė, kad atsakovas, sujungdamas Pirkimo objektus į vieną, neperžengė diskrecijos ribų, Pirkimo nuostatos atitinka įstatymų reikalavimus, o tiekėjams sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti Pirkime. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, m.

Kolegija, remdamasi VPĮ 28 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, sprendė, kad nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai atsakovui paliekama prerogatyva spręsti, ar skaidyti supaprastintą pirkimą priklausomai nuo kiekybinių, kokybinių pagrindų, skirtingo įgyvendinimo etapų. Kolegija padarė išvadą, kad šių statybinių konstrukcijų išskyrimas į atskirą Pirkimo objektą būtų neproporcingas.

 • Kiek uždirba 2 vakarėlių namas
 • Alpha direct 4 0 galimybės
 • Taip pat numatoma galimybė netaikyti privalomų pašalinimo iš pirkimo pagrindų išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.
 • Renginyje dalyvavo savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir viešųjų pirkimų specialistai.
 • , e3K/ – Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Ar atliekant pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pasiūlymų vertinimo metu galima keisti pirkimui skirtą lėšų sumą?
 • Nešališkumo deklaracija — viešojo pirkimo komisijos nario ar eksperto arba kito asmens pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams.

Kolegija pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad siekiami įsigyti kapitalinio remonto darbai iš esmės yra tarpusavyje susiję ir sudaro bendrą sistemą. Kolegijos vertinimu, Pirkimo skaidymas į dalis prieštarautų viešųjų pirkimų proporcingumo principui galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra padidėtų projekto administracinė našta; tektų organizuoti daug pirkimų tam pačiam projektui įgyvendinti; taptų sudėtinga atskirų viešojo pirkimo sutarčių kontrolė.

Tiekėjai, gebantys įvykdyti visą projektą, galimai būtų nesuinteresuoti dalyvauti daugybėje pirkimų galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra pačiam projektui įgyvendinti. Jie gali būti nesuinteresuoti dalyvauti tokiuose smulkiuose pirkimuose, ir tai gali lemti, kad dėl kurios nors tokio išskaidyto pirkimo dalies perkančioji organizacija apskritai nesulauktų jokio pasiūlymo, atitinkamai dalis darbų ar prekių negalėtų būti įsigyjama, o progimnazijos rekonstrukcija imtų strigti ir nebūtų užbaigta, pagrindinis viešojo pirkimo tikslas nebūtų apskritai pasiektas.

Dėl šios priežasties kolegija sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra objektyvus pagrindas Pirkimo objekto neskaidyti į atskiras dalis.

dvejetainiai variantai per minutę mavro kriptovaliutų apžvalgos

Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pirkimo sąlygos neribojo tiekėjų teisės pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir ar kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, todėl tiekėjas, pats neturėdamas pajėgumų atlikti numatomus darbus ar kurią nors jų dalį, gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų.

Ieškovė, būdama suinteresuota laimėti Pirkimą, galėjo šia teise pasinaudoti. Įvertinusi perkamų darbų atlikimo pradžią m. Dėl šios priežasties kolegija pagrįsta pripažino pirmosios instancijos teismo išvadą, kad tinkamą ir kokybiškesnį visų statybos darbų atlikimą laiku pagal techninį jų projektą, jame nurodytus tvirtintinų baldų matmenis ir kitas specifikacijas, tikėtina, efektyviau užtikrintų vieno, bet ne kelių tiekėjų atlikti Pirkimo dokumentuose nurodyti kompleksiški darbai.

Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai touch options brokeriai Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus ir priimti naują sprendimą — ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Skubos tvarka atlikti VPĮ pakeitimai

Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos dėl sudėtinio pirkimo objekto sujungimą pateisinančių priežasčių, susijusių su vertinimu, ar tai vienintelis galimas sprendimas ir nėra mažiau varžančių alternatyvų  žr. Teismas nesilaikė kasacinio teismo praktikoje suformuotos pareigos paneigti teisines ir administracines galimybes organizuoti du atskirus pirkimus ir atitinkamai — dviejų rangovų darbą: Teismas nepagrįstai sureikšmino numatomą darbų pabaigą m.

 1. Viešųjų pirkimų įstatymo VPĮ 82 str.
 2. Rekomendacijos viešųjų pirkimų vykdymui - aplinkos projektų valdymo agentūra
 3. Prekyba pradedantiesiems nuo nulio
 4. Galimybė momentinis išėjimas
 5. Užsidirbti pinigų internetu atsisiunčiant čekius

Vien aplinkybė, kad skaidant Pirkimo objektą į atskiras dalis m. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, apeliacinės instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį m. Galimybė perkelti darbų vykdymą į kitus metus moksleivių atostogų metu nereiškia, kad jie būtų atliekami prasidėjus mokslo metams, todėl nereikšmingi teismo argumentai dėl grėsmės tiek moksleivių, tiek darbuotojų saugumui.

Teismas nepagrįstai sureikšmino kriptovaliutų uždirbimo schema užtikrinti erdvių ir montuojamų baldų dermę bei atskirų rangovų darbų organizavimo galimybes.

Techninis darbo projektas, kuriame nurodyti baldų preliminarūs matmenys ir vizualizacijos, jau yra parengtas žr. Pirkimo sąlygų 2. Baldus su integruota buitine technika gaminsiančiam tiekėjui, pasibaigus atitinkamos patalpos remonto darbams, tereikės patikslinti matmenis ir suderinti naudojamas medžiagas, taigi nėra pagrindo abejoti, kad bet kuris kompetentingas ir šia veikla užsiimantis tiekėjas negebės tinkamai atlikti šių darbų.

Be to, medžiagų suderinamumas šiuo atveju praktiškai neaktualus, kadangi baldus ir gartraukį tereikės pritvirtinti prie lubų, sienų ar grindų, t. Nėra pagrindo abejoti, kad atsakovas nesugebėtų koordinuoti dviejų sutarčių vykdymo tokiu būdu, kad galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra ir buitinė technika būtų sumontuoti tinkamai ir laiku, kadangi visi aptariami baldai bus montuojami toje pačioje vienoje patalpoje.

Nėra sudėtinga nustatyti šios patalpos remonto darbų vykdymo datą taip, kad baldų su buitine technika montavimas nepaveiktų bendrų kapitalinio remonto terminų. Atliekant atskirą pirkimą, skirtą baldams su integruojama buitine technika įsigyti, atsižvelgiant į didelį šias galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra galinčių tiekti tiekėjų skaičių, jame galinčių dalyvauti tiekėjų ratas būtų daug platesnis, nes neapsiribotų įmonėmis, kurias pasitelktų statybos darbų rangovai. Taip būtų sudarytos sąlygos tiekėjams konkuruoti ir reikiamos prekės būtų įsigyjamos mažesnėmis kainomis, t.

Teismas nesilaikė kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžto draudimo pirkimo objektų sujungimą pateisinančias aplinkybes vertinti hipotetiškai — nepagrįstai nurodė, kad tinkamą ir kokybiškesnį visų statybos darbų atlikimą laiku pagal techninį jų projektą, jame nurodytus tvirtintinų baldų matmenis ir kitas specifikacijas, tikėtina, efektyviau užtikrintų vieno, bet ne kelių tiekėjų atlikti Pirkimo dokumentuose nurodyti kompleksiški darbai, t.

Teismas nepagrįstai atskirų pirkimo objektų sujungimą į vieną pateisino perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais — padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovės reikalavimai suponuotų poreikį skaidyti Pirkimą į daug dalių bei vėliau koordinuoti daugelio sutarčių vykdymą.

Ieškovė aiškiai nurodė, kad ginčija tik baldų su buitine technika sujungimą su statybos darbais, t. Dėl to teismo argumentai dėl kitų stacionariais baldais įvardytų Pirkimo objektų sudedamųjų dalių skaidymo yra neaktualūs nagrinėjamai bylai.

Teismas nepagrįstai Pirkimo objektų sujungimą pateisinančių aplinkybių kontekste nurodė galimybę pasitelkti subrangovus; padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovė neįrodė, kad Pirkimo susikurti bitcoin sujungimas riboja jos galimybes dalyvauti Pirkime.

Nustačius, kad Pirkimo objektas yra sudėtinis, būtent perkančioji organizacija turi pareigą pagrįsti šio sujungimo teisėtumą.

Be to, galimybės dalyvauti Pirkime ribojimas turėtų būti vertinamas daugiau de jure  teisiškaio ne de facto  faktiškait. Todėl konkretaus tiekėjo atžvilgiu esantys suvaržymai Pirkimo objekto sujungimo teisėtumo vertinimo kontekste yra nereikšmingi.

Be to, vien poreikis pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus, kai tam nesama objektyvaus pagrindimo, savaime reiškia esant nepagrįstas kliūtis dalyvauti Pirkime. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad ieškovė nepateikė pasiūlymo.

žvakių schema kaip naudotis

Atsižvelgiant į pasikeitusį galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra pirkimų reglamentavimą, siekiant užtikrinti vienodą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, būtina paaiškinti VPĮ 28 straipsnio nuostatas ankstesnės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl pirkimo objekto skaidymo kontekste. Atsakovas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo palikti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus nepakeistus, o skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Bylą nagrinėję teismai nenukrypo nuo kasaciniame skunde nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Nurodytose bylose buvo nagrinėjamos išskirtinės, konkurenciją ribojančios situacijos, kai pirkimo objektas buvo sudėtinis, sujungtas į vieną tokiu būdu, jog kurią nors tokio pirkimo objekto dalį dėl itin specifinių reikalavimų galėjo įgyvendinti tik vienas tiekėjas arba labai siauras jų ratas.

Bet kuris kitas tiekėjas galėjo dalyvauti tokiame pirkime su sąlyga, jeigu būtų dalyvavęs bendrai su tuo tiekėju, į kurį pirkimo dokumentai buvo galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra.

Ieškovė neįrodė, kokiu teisiniu pagrindu Pirkimu siekiami įsigyti baldai su įranga, skirti progimnazijos patalpoms įrengti ir modernizuoti rekonstrukcijos metu, laikytini būtinai atskira Pirkimo objekto dalimi t. Ieškovė neįrodė, o teismai nenustatė, kad Pirkimo objektas ribotų laisvą tiekėjų konkurenciją.

MUS RASITE

Ieškovė savo pozicijos nepagrindė nė viena kasacine tvarka išnagrinėta panašia byla, kuri leistų teigti, jog konkrečiu atveju mokymo paskirties patalpų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbų supaprastinto pirkimo dokumentai, kuriais kartu siekiama mokyklos patalpas įrengti sumontuojant baldus su įranga, riboja sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Kasacinio teismo praktikos, kuria aiškinami ir taikomi reikalavimai dėl sudėtinio pirkimo objekto skaidymo, aktualumas visų pirma pasireiškia tuo, jog ji nukreipta į tokius pirkimo dokumentų reikalavimus, kurie pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms.

Ieškovė, ydingai interpretuodama šią praktiką, savo galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra atsakovui priėjo prie klaidingos išvados ir ja vadovaujasi šioje bylojejog atsakovui teko pareiga pagrįsti Pirkimo objektų sujungimą, kad tai turėjo būti pagrįsta svarbiomis priežastimis, taip pat kad toks sprendimas privalo būti vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis.

Ieškovė ydingai įrodinėja, kad progimnazijos rekonstrukcijos darbus atsakovas galėjo ir turėjo nukelti į metus. Viešojo pirkimo sutartį dėl progimnazijos rekonstrukcijos atsakovas sudarė  m. Progimnazijos rekonstrukcija yra vykdoma ir netrukus turi būti baigta, jos darbų nenumatoma perkelti į metus. Atsakovas išvengė rizikos numatytų darbų apskritai neįsigyti, jeigu jo ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros m.

REKOMENDACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMUI

Atsakovas dėjo dideles pastangas, kad visi progimnazijos rekonstrukcijos darbai būtų pradėti ir užbaigti dar iki m. Dėl to, kad dalis darbų turi būti vykdomi ir rugsėjo mėn. Naujos redakcijos VPĮ 28 straipsnio atsiradimas nesudaro jokio pagrindo kisti aptariamoje srityje formuojamai kasacinio teismo praktikai.

Kaip CVP IS vykdomi skelbiami pirkimai

Iš kasaciniame skunde cituojamų nutarčių matyti, kad poreikį skaidyti pirkimo objektą kasacinis teismas visų pirma siejo su didelės vertės pirkimais, orientuotais į šaliai strateginės reikšmės turinčių objektų įsigijimą.

Naujos redakcijos VPĮ 28 straipsnio nuostatos tik papildo lig šiol formuojamą kasacinio teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose, su ja dera, bet nesudaro pagrindo jai keistis. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškovės kasacinį skundą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — ir  CPK straipsnyje galimybė įsigyti viešųjų pirkimų yra terminu ir tvarka nepateikė.

Taip pat žiūrėkite