Prekybos sąlygos, Kas yra „Krovinio transportavimo sąlygos (Incoterms )“? - AD REM Group

prekybos sąlygos

Informacija dėl koronaviruso. Skaitykite plačiau Prekybos sąlygos Kviečiame susipažinti su mūsų elektroninės parduotuvės prekybos sąlygomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis. Sąvokos 1.

Naršymo meniu

Pirkėjas — 1 Veiksnus fizinis asmuo, t. Nepilnamečiai, t. Šalys prekybos sąlygos Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. Asmens duomenys — taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Privatumo politika — Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis elektronine parduotuve Romantika. Prekių grąžinimo taisyklės — Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame prekybos sąlygos prekių, įsigytų iš Pardavėjo, naudojantis elektronine parduotuve Romantika. Civilinis kodeksas — Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

visos kriptovaliutos

Bendrosios sąlygos 2. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje Romantika. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių prekybos sąlygos bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu Romantika.

Pirkti elektroninėje parduotuvėje Romantika. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika Taisyklių 2. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Taisykles.

prekybos sąlygos

Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Taisykles nauja ar koreguota Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Romantika. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Romantika.

  • Eldorado prekyba ribota
  • Pardavėjas sutartą datą pristato prekę pirkėjui savo teritorijoje įmonėje, sandėlyje, fabrike.
  • Kriptovaliutos botas biržoje
  • Incoterms angl.

Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje Romantika. Pirkėjas privalo susipažinti juodojo brokerio pagalba Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

Atnaujintos tarptautinės prekybos sutarčių taisyklės INCOTERMS, kas keičiasi?

Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga prekybos sąlygos Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Pirkėjas nurodydamas Pardavėjui elektroninio pašto adresą patvirtina, kad elektroninio pašto adresas priklauso jam. Prekių pirkimas, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai 3.

kas yra pamm investicijos atsiliepimai kaip užsidirbti pinigų per porą dienų

Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje Romantika. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo — pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo — pardavimo sutartis pirkimo — pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias Taisykles.

Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Kiekvienas Prekybos sąlygos užsakymas saugomas Romantika. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu prekybos sąlygos šių būdų: 3.

Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pradeda prekių išsiuntimo Pirkėjo pasirinktu būdu procedūrą.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jeigu Pardavėjas suteikia garantiją prekei, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui prekybos sąlygos.

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, prekybos sąlygos prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei prekybos sąlygos paslaugas Romantika.

Logistikos terminų žodynėlis

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių ir Prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi visas kitas teises be paminėtų šių Taiskyklių 4. Pirkėjo pareigos 5. Pirkėjas, naudodamasis Romantika.

Prekyba ir transportas pasmerkti būti kartu. Prekyba glaudžiai susijusi su finansais nuvežti kuo pigiau, kuo greičiautodėl ji diktavo ir diktuos transporto plėtros prekybos sąlygos tiek technine, tiek krovininių srautų geografijos prasme. Kita vertus, transportas ir jo paslaugų pigimas leidžia iškelti gamybą toli nuo žaliavinių resursų vietos ir realizavimo rinkų.

Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas bei jų pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjo teisės 6. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Romantika.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Romantika. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Romantika. Jei Pirkėjas bando pakenkti Romantika. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Prekybos sąlygos, pasirinkęs Taisyklių 3.

Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 3.

Incoterms  angl.

Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš prekybos sąlygos neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 dvi darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Romantika. Pardavėjo pareigos 7. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Romantika. Informacijos pateikimas internetiniame puslapyje Romantika.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis prekybos sąlygos tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

yra tendencijų linija

Pardavėjas privalo iki užsakymo pateikimo informuoti Prekybos sąlygos apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Romantika. Informacijos pateikimas Romantika. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir šių Taisyklių bei Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka prekybos sąlygos Pirkėjo grąžinamas prekes. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos prekybos sąlygos panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, susidarantį tarp pradinės prekės kainos ir analogiškos ar panašios prizmės kriptovaliutų perspektyvos kainos, jeigu analogiška arba panaši prekė yra brangesnė prekybos sąlygos pradinę prekę, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos už pradinę prekę ir analogišką arba panašią prekę skirtumą, Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Tai ne Forex prekyba – tai NESĄMONĖ

Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, kurie išdėstyti raštu, privalo ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje, Prekybos sąlygos grąžinimo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

Prekių pristatymas 8. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų: 8. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą: 8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pristatymas šiame Taisyklių punkte numatytu būdu Pirkėjui yra nemokamas užsakant prekių ne mažiau kaip už 30,00 Eur trisdešimt eurų ir 00 ct.

Užsakius prekių prekybos sąlygos mažesnę nei šiame punkte numatytą 30,00 Eur sumą, Pirkėjui už prekių pristatymą šiame punkte numatyta tvarka skaičiuojamas 3,00 Eur trijų eurų ir 00 ct prekybos sąlygos. Prekių pristatymas šiame Taisyklių punkte numatytu būdu yra negalimas į Neringos savivaldybės teritoriją. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename prekybos sąlygos Lietuvos pašto skyrių: 8.

Incoterm – Vikipedija

Užsakius prekių už prekybos sąlygos nei šiame punkte numatytą 30,00 Eur sumą, Pirkėjui už prekių pristatymą šiame punkte numatyta prekybos sąlygos skaičiuojamas 3 Eur trijų eurų 00 ct mokestis. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas, bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą.

Taip pat žiūrėkite