Taikymo sritis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

brokeris apžvelgia olymp prekybos dvejetainius opcionus padaryti daug pinigų patarimų

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas "Materialinė taikymo sritis" 1. Šis reglamentas taikomas asmens duomenų tvarkymui, visiškai arba iš dalies atliekamam automatizuotomis priemonėmis, ir asmens duomenų, kurie sudaro susisteminto rinkinio dalį ar yra skirti ją sudaryti, tvarkymui ne taikymo sritis priemonėmis.

Taikymo sritis reglamentas netaikomas asmens duomenų tvarkymui, kai: a duomenys taikymo sritis vykdant veiklą, kuriai Sąjungos teisė netaikoma; b duomenis tvarko valstybės narės, vykdydamos veiklą, kuriai taikomas ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrius; c duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla; d duomenis tvarko kompetentingos valdžios institucijos nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas, baudžiamųjų sankcijų vykdymo, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją, tikslais.

taikymo sritis

Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas Taikymo sritis EB Nr. Reglamentas EB Nr.

0 results found

Do you want clear explanations of specific issues and well-thought-out checklists? Do you want to ensure you are data-protection-compliant?

taikymo sritis

If so the PrivazyPlan® is just what you are looking for.

Taip pat žiūrėkite