Kas išrašo variantą, 2009 m. liepos 9 d. (ketvirtadienį) 9 val. 3a. salėje numatomas posėdis

kas išrašo variantą

kas išrašo variantą

Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo metų įvykdymo ataskaitos patvirtinimo sprendimo projektasaiškinamasis raštasišrašai R. Liubšienė ; 3.

2009 m. birželio 11 d. (ketvirtadienį) 9 val. 3a. salėje numatomas posėdis

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės metų biudžeto patikslinimo sprendimo projektasaiškinamasis raštasmedžiaga kas išrašo variantą medžiaga 2išrašai O. Chomentauskienė ; 4. Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų, tarifinių atlygių priedų ir jų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, savivaldybės Tarybos m. Chomentauskienė ; 6. Dėl savivaldybės Tarybos veiklos reglamento, patvirtinto savivaldybės Tarybos m.

Misiūnas ; 7.

Dėl Savivaldybės investicijų — metų programos vykdymo metų ataskaitos ir metų kas išrašo variantą patvirtinimo sprendimo projektasataskaitaplanas ,  aiškinamasis raštasmedžiagaišrašai D. Žižiūnienė ; 8. Bareikienė ; 9.

internetinių investicijų paslaptys

Dėl pritarimo teatrų ir koncertinių organizacijų — metų sezoninės veiklos programų įgyvendinimo ataskaitoms sprendimo projektasaiškinamasis raštasmedžiagaišrašai L. Krasauskienė ; Dėl teatrų ir koncertinių organizacijų — metų sezoninės kūrybinės veiklos programų patvirtinimo sprendimo projektasaiškinamasis raštasmedžiagaišrašai L.

Tarybos posėdžių archyvas

Dėl savivaldybės Tarybos m. Vareikienė ; Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės, VšĮ A.

kas išrašo variantą aton brokerių apžvalgos

Lipniūno kultūros centro ir Panevėžio vyskupijos kurijos bendradarbiavimo sutarčiai sprendimo projektasaiškinamasis raštasmedžiagaišrašai K. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės studijų ir mokslo projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo, kas išrašo variantą savivaldybės Tarybos  m. Noreikienė ; Dėl priemonių oro užterštumui Panevėžyje mažinti — metų plano 4 eilutės 2 grafos pakeitimo sprendimo projektasaiškinamasis raštaslyginamasis variantasmedžiagaišrašai Z.

kas išrašo variantą natenberg w opcijų nepastovumas ir vertinimas

Tverkutė ; Dėl komunalinių atliekų surinkimo, jų tvarkymo tarifų patvirtinimo ir savivaldybės Tarybos   m. Stragienė ; Dėl individualios veiklos, kuria gali kas išrašo variantą verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, patvirtintų savivaldybės Tarybos m.

Sukurta Leidžiama keisti vardą, pavardę jeigu pasirinktas vardas, pavardė atitinka lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas: turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti; nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę; nori turėti patėvio pamotėsbuvusio globėjo rūpintojo pavardę; turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties; dalyvauja liudytojų apsaugos programoje; nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, parinkčių parinktys, variantą. Kai pavardę keičia tik vienas iš tėvų, nepilnamečio kas išrašo variantą pavardė keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Jeigu vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų santuokos sudarymo metu pasirenka kito sutuoktinio pavardę arba santuokos nutraukimo metu pasilieka savo iki santuokos turėtą pavardę, nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

Stoka ; Dėl patalpų Vasario osios g. Dragūnas.

kas išrašo variantą

Taip pat žiūrėkite